چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۳:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۷۹۸۰۴
برگزاری برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
27 مهرماه برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش و مجلات نامعتبر توسط خانم دکتر کامرانی و خانم خدابنده به روش آنلاین و  با  آدرس  http//VC.abzums.ac.ir/research

27 مهرماه برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش و مجلات نامعتبر توسط خانم دکترکامرانی  و خانم خدابنده به روش آنلاین و 

با  آدرس 
http//VC.abzums.ac.ir/research

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0