چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۱:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۷۹۸۰۳
برگزاری برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
برگزاری كارگاه اخلاق در پژوهش
15 مهرماه برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش و مجلات نامعتبر توسط خانم دکتر آقابراری و خانم خدابنده از طریق آدرس http//VC.abzums.ac.ir/research

15 مهرماه برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش و مجلات نامعتبر توسط خانم دکتر آقابراری و خانم خدابنده به روش آنلاین و 

با  آدرس 
http//VC.abzums.ac.ir/research

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0