چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۱۸:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۷۹۸۰۲
برگزاری برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
اول مهرماه با حضور آقای دکتر شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش با تاکید بر بیماری کرونا از طریق آدرس :http//VC.abzums.ac.ir/research

اول مهرماه برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش با تاکید بر بیماری کرونا توسط آقای دکتر شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق وزارت بهداشت 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0