چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۱۵:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۷۹۸۰۱
برگزاری برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
برنامه اخلاق در پژوهش مورخ 19 شهریور از طریق آدرس http//VC.abzums.ac.ir/research

برگزاری برنامه آموزش آنلاین  اخلاق در پژوهش در مورخ 19 شهریور ماه   http//VC.abzums.ac.ir/research http//VC.abzums.ac.ir/research

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0