چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۱۰:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۷۹۸۰۰
برگزاری برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
برنامه آموزشی اخلاق در پژوهش
برنامه های آموزشی اخلاق در پژوهش بر اساس آخرین دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش در چهار برنامه اجرا می شود . 19 شهریور خانم دکتر زهره محمودی ؛ خانم کتایون صالحی 1 مهر ماه آقای دکتر احسان شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت 15 مهرماه خانم دکتر مریم آقابراری ؛ خانم سوسن شاه خدابنده 27 مهرماه خانم دکتر مهناز کامرانی ؛ خانم سوسن شاه خدابنده

برنامه های  آموزشی اخلاق در پژوهش بر اساس آخرین دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش در چهار برنامه اجرا می شود .
19 شهریور خانم دکتر زهره محمودی ؛ خانم کتایون صالحی 
1 مهر ماه  آقای دکتر احسان شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت
15 مهرماه خانم دکتر مریم آقابراری ؛ خانم سوسن شاه خدابنده 
27 مهرماه خانم دکتر مهناز کامرانی ؛ خانم سوسن شاه خدابنده 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0