چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۵۱:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ 
  • کد خبر : ۷۳۰۹۱
كارگاه كار با حیوانات آزمایشگاهی
کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 7 و 14 و 21 آذر ماه برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد .

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 7 و 14 و 21 آذر ماه   برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد . 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0