چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۳:۶:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۹۳۴۴
كارگاه اخلاق مورخ 97/12/15 جهت اعضای هیات علمی در دانشكده پزشكی برگزار گردید
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0