چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۳:۶:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۹۳۴۳
كارگاه اخلاق مورخ 97/12/22 جهت اعضای هیات علمی در دانشكده پیراپزشكی برگزار گردید
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0